Uwolnienie głosu – Uwolnienie obrazu, instalacja audiowizualna, wystawa Getto XXI, Łódź Monopolis 2014

Instalacja Uwolnienie głosu-uwolnienie obrazu opiera się na interakcji słowa i obrazu. Wykorzystane w pracy nagranie opowiada o relacji między kobietą a Bogiem. Nie powstało w celu publikacji. Powodem sięgnięcia po dyktafon była potrzeba zanotowania myśli. Zapis audio, rozpoczynający się słowami „Bóg skłamał”, nieoczekiwanie przerodził się w narrację, której znaczenie wykroczyło poza osobisty kontekst opowiadanej historii.

Nagranie zostało włączone w przestrzeń malarstwa i pokazane na wystawie Getto XXI ( Łódź, Monopolis 2014, kurator: Artur Chrzanowski) w zestawieniu ze stosem pociętych płócien – pociętych wizerunków. Realizacja nawiązywała bezpośrednio do tematu tworzonego wówczas cyklu obrazów Nie-Obecność. Lustro jako zwierciadło i pozór rzeczywistości. Powrót do wnętrza. W cyklu tym lustro jest symbolem rzeczywistości kształtującej ludzką tożsamość, rzeczywistości, w obliczu której spotykamy się nie tylko z własnym odbiciem, ale i odbiciem tego, co nas ukonstytuowało. To zderzenie zarówno z prawdą jak i kłamstwem o nas i o tym, kim jesteśmy.  

W pracy forma plastyczna została skonfrontowana z treścią nagrania, które jest w niej właściwym obrazem – obrazem człowieka. W opozycji do szarych płócien, symbolizujących odgradzającą od życia ścianę pozoru, słowa wykraczają poza sferę symbolu i estetyki dotykając źródła indywidualnej tożsamości zarysowanej na tle problemów natury egzystencjalnej i społecznej. Narracja jest obrazem par excellence, który bez pośrednictwa reprezentacji uobecnia to, co wypowiada.

Uwolnienie głosu – Uwolnienie obrazu stawia pytanie o istotę wizerunku, o źródło sądów, według których definiujemy rzeczywistość, własną i cudzą tożsamość. Unaocznia przepaść, jaka może zaistnieć między rzeczywistością a tym, co w niej dostrzegamy. Wydrążone płótno, będące początkowo znakiem rozbitej iluzji, staje się ostatecznie znakiem wydrążonej miłości. Jest symbolem takiej pustki, która dopiero otwiera się na możliwość zaistnienia prawdziwego obrazu.

 K.Miller sierpień 2015


 

Zobacz też: POZA OBRAZEM w: Konferencja NieWolno? Bunt wobec stereotypów w postawach artystycznych, 2017