Jedząc chmury, obiekt (atłas, gruz, akryl, papa dachowa, smoła) 2022

Praca prezentowana na wystawie Nie!Pokój, Akademickie Centrum Designu, Łódź 2022, kuratorka Magdalena Komborska