Jedząc chmury, atłas, papa dachowa, smoła, akryl, gruz, 2022

Praca prezentowana na wystawie Nie!Pokój, Akademickie Centrum Designu, Łódź 2022, kuratorka Magdalena Komborska

Menu