6.2014

 

Przez te same drzwi, którymi kiedyś przyszła śmierć, dziś przychodzi życie.

Wszystko musi się stać ponownie, by WSZYSTKO mogło powrócić.

Bóg scala serce najpierw je rozbijając, łamiąc je jak źle zrośniętą kość.