Teksty o twórczości

 

Dariusz Leśnikowski, Poza granice obrazu


Gabriel Kołat Innymi słowy


Tomasz Chojnacki O malarstwie Katarzyny Miller


Monika Nowakowska Teren prywatny, tekst do wystawy w Galerii Bałuckiej, Łódź 2009

 

TEKSTY AUTORSKIE

O sobie i swojej twórczości Katarzyna Miller, malarstwo 2001-2015


 Poza obrazem / w: Konferencja „Nie-Wolno? Bunt wobec stereotypów w postawach artystycznych”, Zakopane 2016, wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017


Nie-Obecność. Lustro jako zwierciadło i pozór rzeczywistości. Powrót do wnętrza, z dysertacji doktorskiej, Łódź 2015