Poza obrazem, instalacja w kaplicy oo. dominikanów w Łodzi, 13 marca 2016, fragmenty dokumentacji z przygotowywania pracy, Łódź 2016

Menu