Kaplica Klasztoru Ojców Dominikanów w Łodzi, przygotowania do wystawy, marzec 2016

O obrazach M_ wrzesień 2014

Fragment nagrania z września 2014 roku dotyczący pracy nad cyklem Nie-Obecność i instalacją Obraz z 2014 roku.

Menu