Instalacja audiowizualna, kaplica Klasztoru OO.Dominikanów w Łodzi, 13 marca 2016

Praca, która miała premierę w 2014 roku na wystawie zbiorowej Getto XXI, została przeniesiona i odtworzona na nowo w przestrzeni kaplicy ojców dominikanów w Łodzi. 

Fragmenty dokumentacji z przygotowań:

12 marca 2016

Menu