Próbuję

videoinstalacja, 2021-

sky_moment

sky_moment

Próbuję

Próbuję, 2021;  fot.1,2/ kadry z wideo, fot. 3/ zdjęcie fragmentu instalacji

Więcej

Menu