Teksty o twórczości

Dariusz Leśnikowski Poza granice obrazu / tekst w katalogu Katarzyna Miller. Malarstwo, wydawca Galeria Amcor, Łódź 2017


Gabriel Kołat  Innymi słowy / w: Katarzyna Miller. Malarstwo 2001-2015, Łódź 2015


Monika Nowakowska Teren prywatny, Łódź 2009


O sobie i swojej twórczości, / w: Katarzyna Miller, malarstwo 2001-2015


Poza obrazem, tekst autorski w: Konferencja Nie-Wolno? Bunt wobec stereotypów w postawach artystycznych, Zakopane 2016, wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017