Teksty

Dariusz Leśnikowski Poza granice obrazu / tekst w: Katarzyna Miller . Malarstwo, Galeria Amcor, Łódź 2017

Gabriel Kołat  Innymi słowy / w Katarzyna Miller. Malarstwo 2001-2015″, Łódź 2015


O sobie i swojej twórczości/ w katalogu Katarzyna Miller. Malarstwo 2001-2015, wydawnictwo ASP Łódź, 2015

POZA OBRAZEM, konferencja NIE-WOLNO? Bunt wobec stereotypów w postawach artystycznych, Zakopane 2017, wydawnictwo ASP Warszawa 2017

Uwolnienie głosu-uwolnienie obrazu. Opis pracy/ w katalogu Katarzyna Miller.Malarstwo 2001-2015, wyd. ASP w Łodzi, Łódź 2015