Teksty

 

Dariusz Leśnikowski, Poza granice obrazu, 2017


Gabriel Kołat Innymi słowy, 2015


Tomasz Chojnacki O malarstwie Katarzyny Miller, Łódź 2015


Monika Nowakowska Teren prywatny, tekst do wystawy w Galerii Bałuckiej, Łódź 2009

TEKSTY AUTORSKIE

 Poza obrazem / w: Konferencja „Nie-Wolno? Bunt wobec stereotypów w postawach artystycznych”, Zakopane 2016, wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017


Nie-Obecność. Lustro jako zwierciadło i pozór rzeczywistości. Powrót do wnętrza,z dysertacji doktorskiej, Łódź 2015


O sobie i swojej twórczości Katarzyna Miller, malarstwo 2001-2015