Teksty o twórczości

.

Dariusz Leśnikowski Poza granice obrazu / tekst w katalogu Katarzyna Miller. Malarstwo, wydawca Galeria Amcor, Łódź 2017


Gabriel Kołat Innymi słowy, w:  Katarzyna Miller. Malarstwo 2001 – 2015, Łódź 2015


Monika Nowakowska Teren prywatny, tekst do wystawy w Galerii Bałuckiej, Łódź 2009


O sobie i swojej twórczości / w: Katarzyna Miller, malarstwo 2001-2015


Katarzyna Miller  Nie-Obecność, lustro jako zwierciadło i pozór rzeczywistości. Powrót do wnętrza, z dysertacji doktorkiej, Łódź 2015


Katarzyna Miller Poza obrazem, w: Konferencja „Nie-Wolno? Bunt wobec stereotypów w postawach artystycznych”, Zakopane 2016, wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017