Katarzyna Miller

o  b  r  a  z  y

Instalacja audiowizualna POZA OBRAZEM, kaplica oo.dominikanów w Łodzi, przygotowania, 12 marca 2016