Nie-Obecność. Powrót do wnętrza

Pracownia artystki została przedstawiona jako dzieło otwarte podczas obrony rozprawy doktorskiej Nie-Obecność. Lustro jako zwierciadło i pozór rzeczywistości. Powrót do wnętrza, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, czerwiec 2015; zdjęcia z aranżacji obrazu w jednej z pracowni ASP.

Fot. Katarzyna Miller