Film

Film został zmontowany z dokumentacji wideo z tworzenia pracy „Uwolnienie głosu – uwolnienie obrazu” pokazanej na wystawie  Getto XXI w 2014 roku.

https://vimeo.com/187250833