Aktualności

 

Wystawa pt.” Nowe spojrzenie”  prezentuje wybór prac z kolekcji Muzeum Narodowego Gdańsku, które włączone zostały do zbiorów muzealnych na przestrzeni ostatnich 20 lat. (…) Jest prezentacją najważniejszych zjawisk, kierunków oraz tendencji artystycznych charakteryzujących sztukę polską ostatnich dekad. Prace eksponowane są bez zachowania linearnego i chronologicznego podziału. Koncentrują się  wokół kluczowych kulturowych i społecznych dyskursów  z uwzględnieniem ważnego aspektu historii Gdańska – związanego z  ideą wolności i solidarności.
Ta korespondencja między realizacjami młodych i dojrzałych twórców oraz twórczyń  ma na celu nie tylko ukazanie wieloaspektowego i interdyscyplinarnego obrazu sztuki, ale również zaakcentowanie rozumienia współczesności jako kontynuacji i „przepracowania” estetycznego i symbolicznego znaczenia sztuki poprzednich dekad.
Narracja prowadzona jest wokół takich pojęć jak: transformacja systemowa, wolność i zniewolenie, co jest krytycznym głosem wobec przemocy, wszelkich mechanizmów nadużywania władzy oraz kontroli różnych sfer życia społeczeństwa. Jest to akcent otwierający pole do szerszej dyskusji nie tylko wobec opresyjnych systemów, ale również wyznaczający nową perspektywę dotyczącą  funkcjonowania symboli religijnych i ikonografii chrześcijańskiej, tożsamości i ciała. Śmierć i przemijanie, czas i kruchość ludzkiego losu  to kolejne obszary i wątki zaznaczone podczas prezentacji nowej kolekcji. Nawiązania do malarstwa dawnych mistrzów są rodzajem artystycznej gry z tradycją malarską. Abstrakcja, figuracja, ekologia, akcenty feministyczne to różnorodność perspektyw ujawniających się podczas nowego spojrzenia na kolekcję Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zestaw prac ułożony w sekwencje tematyczne otwiera nową szerszą perspektywę dla poznania sztuki współczesnej. Wskazuje również, w jakim kierunku  powinna rozwijać się  i być uzupełniana kolekcja, z dbałością o budowanie narracji opartej nie tylko na warstwie estetycznej, ale również problemowej.

Autorzy i autorki prac na wystawie: Justyna Adamczyk, Jakub Adamek, Janusz Akermann, Basia Bańda,  Paweł Baśnik, Natalia Bażowska,  Jerzy Bereś, Bożenna Biskupska,  Agata Bogacka, Agnieszka Borkowska, Tadeusz Boruta, Alicja Buławka-Fankidejska, Bogna Burska,Martyna Czech, Tomasz Ciecierski,  Julia Curyło, Julia Cybis, Beata Czapska, Bartosz Czarnecki, Aleksandra Czerniawska, Witosław Czerwonka, Dawid Czycz, Marta Deskur ,Paweł Dunal, Emilia Dragosz, Pola Dwurnik, Marzena Gawrysiak, Dorota Grześkiewicz, Dorota i Malwina Grześkiewicz, Karolina Jabłońska,  Ewa Juszkiewicz, Katarzyna Józefowicz, Filip Kalkowski, Maria Kiesner, Justyna Kisielewicz, Grzegorz Klaman,  Bartosz Kokosiński, Kle Mens, Jacek Kornacki,  Jerzy Krechowicz, Zofia Kulik, Agata Kus, Tomasz Kopcewicz,, Grzegorz Kozera, The Krasnals, Tomasz Kręcicki, Katarzyna Lipecka, Natalia LL, Piotr Makowski, Julita Malinowska, Katarzyna Miller, Teresa Miszkin, Kamila Model, Dorota Nieznalska, Hanna Nowicka, Krzysztof Nowicki, Sławoj Ostrowski, Joanna Pałys, Tomek Partyka, Łukasz Patelczyk, Sławomir Pawszak, Teresa Pągowska, Martyna Pająk, Cyryl Polaczek, Agata Przyżycka, Karol Radziszewski, Anna Reinert, Marek Rogulus Rogulski, Marek Sobczyk, Noemi Staniszewska, Irmina Staś, Jacek Staniszewski, Katarzyna Szeszycka, Radosław Szlaga, Anna Szprynger, Marta Szulc, Monika Szwed, Paweł Śliwiński, Piotr Uklański, Anna Waligórska, Aleksandra Waliszewska, Rafał Wilk,  Marek Wrzesiński, Anna Wypych, Wojciech Zamiara, Natalia Załuska, Marcin Zawicki, Agnieszka Żak-Biełowa.

Kuratorzy wystawy:
Mariola Balińska, Joanna Szymula-Grygiel, Wojciech Zmorzynski.
Współpraca merytoryczna: Małgorzata Paszylka-Glaza

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej


Młode Malarstwo Polskie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej, Pałac Opatów 30 marca – 16 czerwca 2019

kurator wystawy: Wojciech Zmorzyński

https://www.youtube.com/watch?v=h9MqyC7yQto

https://cozatydzien.tvn.pl


Zdjęcia z wernisażu, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Sztuki, 30 marca 2019


Katarzyna Miller. Malarstwo, galeria BWA w Rzeszowie, 22 marca – 22 kwietnia 2018


Katarzyna Miller Nie-Obecność, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, grudzień 2016

 


POZA OBRAZEM, kaplica klasztoru oo. dominikanów w Łodzi. 13 marca 2016

12 marca, przygotowanie do prezentacji audio w kaplicy OO.Dominikanów w Łodzi

Projekcja filmu „Uwolnienie głosu – uwolnienie obrazu” w galerii Zielona 13, 22 marca 2018


Nie-Obecność. Lustro jako zwierciadło i pozór rzeczywistości. Powrót do wnętrza,

praca doktorska, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, 27 05 – 11. 06. 2015